Evaluatie dienstverlening Klarenaar advocaten


Naam  
Straat  
Plaats  
Zaaknummer
     
Hoe ben u bij ons kantoor terecht gekomen?


Gaarne uw waardering uitgedrukt in een cijfer 1-10:

 
1. Bent u tevreden over de manier waarop de secretaresse u te woord heeft gestaan?
2. Kreeg u tijdens het intakegesprek voldoende gelegenheid om uw zaak uit te leggen?
3. Ontving u tijdens het intakegesprek voldoende informatie over het resultaat in uw zaak?
4. Werd u voldoende geïnformeerd over de aanpak en de te nemen stappen in uw zaak?
5. Werd u voldoende informatie verschaft over de kosten verbonden aan de behandeling van uw zaak?
6. Bent u tevreden over de termijn waarbinnen u een afspraak kon maken met uw advocaat?"
7. Werd u voldoende op de hoogte gehouden van de voortgang in uw zaak?
8. Is uw advocaat de gemaakte afspraken nagekomen?
9. Bent u tevreden over de voortvarendheid waarmee uw zaak is behandeld?
10. Is de specificatie van de door uw advocaat gedeclareerde kosten genoegzaam?
11. Bent u tevreden over de diensten van het kantoor in het algemeen?
   
Denkt u ons kantoor indien nodig weer in te schakelen?

Zou u ons kantoor aan anderen aanbevelen?

Toelichtingen en/of suggesties voor verbetering